Deutsch Als Fremdsprache Trennbare Verben

www.magazinerealty.ru lost dit op door de beschrijvingen van alle Nederlandse open datasets in één catalogus te bundelen en doorzoekbaar te maken. Daarnaast hebben we een Checklist voor aanbieders gemaakt zodat deze nog beter hun data kunnen aanbieden. Open Datasets.